วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

ขั้นตอนการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio 8(ต่อ)


ขั้นตอนการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม  Ulead Video Studio 8(ต่อ)
จากนั้นให้คลิกปุ่ม save
หากมีปัญหาจะปรากฏดังภาพด้านล่าง
ให้เลือกFile ดังภาพด้านล่าง

จากนั้นให้กด save as จะปรากฏดังภาพต่อไป
ให้พิมพ์ชื่อที่ต้องการในช่อง File name แล้วจึงกดปุ่ม save เป็นอันเสร็จสิ้นการผลิตสื่อวีดีทัศน์ที่จะนำไปใช้ประกอบการสอนหรืออื่นๆตามความประสงค์
ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับ ขอขอบพระคุณที่ทุกท่านเสียสละเวลาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น